Prihláška na kurz

Už od čias Hippokrata sa žiada vo svojej prísahe udržiavať medicínske znalosti a zručnosti na úrovni doby. Preto je jednou z dôležitých aktivít našej ambulancie ponúkať vzdelávanie v oblasti fyzioterapie. Za týmto účelom sledujeme výskumy v oblasti pohybového aparátu a novinky zaraďujeme do rôznych kurzov. Tie sú určené pre postgraduálne vzdelávanie fyzioterapeutov, lekárov, v niektorých prípadoch aj laickej verejnosti, pedagógov či trénerov.

 

Prihlasovací formulár

Telefónne číslo uveďte prosím bez medzery v tvare: 09xxxxxxxx
Bude použitý na certifikáte
Ulica, Číslo, Mesto, PSČ, (Krajina mino SR)
Vyberte prosím názov kurzu s termínom.
Spracovanie osobných údajov *