Program

Doobeda

08.00 – 08.30      REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV

08.30 – 08.50      Otvorenie konferencie  
                             PhDr. Anna Majbíková, MBA,
                             riaditeľka odboru zdravotníctva,
                             Žilinský samosprávny kraj

08.50 – 09.05      Privítanie hostí
                             
Kotrbancová, Csaba Csolti

09.05 – 09.35      Neurorehabilitace spastické parézy
                             
MUDr. Michal Říha, Ph.D., MBA, MUDr. Petra Dvořáková,
                            Mgr. Tereza Sádlová, ÚVN Praha

09.35 – 09.50      Kvalita života a práceschopnosť pacientov so SM
                             
prof. MUDr. Egon Kurča , PhD., JLF UK Martin

09.50 – 10.15     Mechanically unresponsive radiculopathy
                            
Hans Van Helvoirt, Holandsko

10.15 – 10.35     Vestibulární rehabilitace 
                            
PhDr. Ondřej Čakrt Ph.D., 2. LF UK, Praha 

10.35 – 10.45     DISKUSIA

------------------------------------------------------
10.45 – 11.00                    PRESTÁVKA
------------------------------------------------------

11.00 – 11.30     Tradiční myoskeletální paradigmata
                            vs aktuální trendy v diagnostice a léčbě
                            vertebrogenních onemocnění
 
                            MUDr. Michal Říha, Ph.D., MBA, Eva Nováková, Dip.MDT,
                            MUDr. Petra Dvořáková, ÚVN Praha

11.30 – 11.50     Historie a současnost MDT 
                            Eva Nováková, ÚVN Praha

11.50 – 12.05     Hodnotenie porúch neurodynamiky v klinickej praxi 
                            Mgr. Marián Jendrichovský PhD.,
                            Physioplus Centrum Fyzioterapie a vzdelávania

12.05 – 12.20     Výsledky Akrální koaktivační terapie u pacientů
                            s nespecifickou bolestí dolní části zad
 
                           PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.,
                           Mgr. Anežka Krejčová, ACT centrum s.r.o.

12.20 – 12.35     Reakce horního a dolního jícnového svěrače
                            na změny posturální aktivity (manometrická studie)
                            
Mgr. Petr Bitnar, Klinika RHB a TVL, 2 LF UK a FN Motol

12.35 – 12.50     Rádiofrekvenčná terapia TR-Therpy vo fyzioterapii
                            - unikátne spojenie Technológie a Terapeuta
 
                            Petra Šimotová, DiS, Klinický špecialista spoločnosti BTL,
                            Praha

 12.50 – 13.00     DISKUSIA

Poobede

13.00 – 13.45     OBED

13.45 – 14.00     Využití jógy pro terapii nejen vertebrogenních poruch 
                            PhDr. Jitka Malá PhD. NZZ, Rehamil, s.r.o. Milovice

14.00 – 14.15     Uplatnenie DNS vo vrcholovom športe 
                            Mgr. Iveta Stanková, Rebalance, s.r.o. Bratislava

14.15 – 14.35     Paralympionizmus a fyzioterapia v praxi
                            MUDr. Juraj Štefák, Ortopedická ambulancia Dolný Kubín

14.35 – 14.50     Poúrazová fyzioterapia v športe
                            Mgr. Tomáš Lintner Cert.MDT, Sport Therapy Tenčín,
                            MŠK Žilina

14.50 – 15.05     Spolupráca fyzioterapeutov a trénerov
                            Tomáš Krpelan, Ing. Martina Beniačová,
                            TM Techniques gym, Žilina

15.05 – 15.15     DISKUSIA

------------------------------------------------------
15.15 – 15.30                    PRESTÁVKA
------------------------------------------------------

15.30 – 15.45     Sedenie je novodobé fajčenie 
                            Mgr. Marína Kolárová, Fakulta zdravotníctva,
                            katedra fyzioterapie, Katolícka univerzita v Ružomberku

15.45 – 16.00     MUDr. Filip Schmidt Cert.MDT Bratislava

16.00 – 16.15     Perspektíva pacientov po operáciách chrbtice 
                            MUDr. Michal Šproch, Neurochirurgické odd. ÚVN
                            Ružomberok

16.15 – 16.30     Intervencie s asistenciou psov (canisterapia)
                            a ich využitie pri komplexnej starostlivosti o pacienta
                            v rámci liečebnej rehabilitácie
                            Mgr. Et Mgr. Martina Michalková, Zmysel života, n.o.

16.30 – 16.45     Kontraktilná dysfunkcia (kazuistika) 
                            PhDr. Michaela Kotrbancová, Cert.MDT,
                            Rehabko, s.r.o.Žilina

16.45 – 17.00     DISKUSIA A ZÁVER