Kurzy

"Nestačí vedieť, vedomosti musíme aj používať." Goethe

Už od čias Hippokrata sa žiada vo svojej prísahe udržiavať medicínske znalosti a zručnosti na úrovni doby. Preto je jednou z dôležitých aktivít našej ambulancie ponúkať vzdelávanie v oblasti fyzioterapie. Za týmto účelom sledujeme výskumy v oblasti pohybového aparátu a novinky zaraďujeme do rôznych kurzov. Tie sú určené pre postgraduálne vzdelávanie fyzioterapeutov, lekárov, v niektorých prípadoch aj laickej verejnosti, pedagógov či trénerov.

Kurzy sú zaradené do celoživotného vzdelávanie a sú im prideľované kredity od Slovenskej komory fyzioterapeutov, niektorým aj od Slovenskej lekárskej komory.

loga-fyz-komora.png
 
 

Aktuálne ponúkané kurzy

Jógová terapie - základní část   Viac o kurze ↓
PhDr. Jitka Malá Ph.D. |  25.10. - 26.10.2019 |  Žilina, MAGNUS, A.Rudnaya 23
150€  Prihláška →  

Novinky v diagnostike a liečbe bolestí ramena  
PhDr. Michaela Kotrbancová|  05.11.2019 |  Dolný Kubín, nemocnica od 13.00h
5€  Prihláška →  

Kurz metody L. Mojžíšové část D   Viac o kurze ↓
Mgr. Jana Jedličková  |  08.11. - 10.11.2019 |  Žilina, MAGNUS, A.Rudnaya 23
210€  Prihláška →  

Rehabilitace pacientů s vestibulárními poruchami Viac o kurze ↓
Doc. Ondřej Čakrt, Ph.D.,  |  22.11. - 23.11.2019 |  Žilina, MAGNUS, A.Rudnaya 23
160€  Prihláška →  

Klinická analýza vybraných pacientov  od 14.30h
PhDr. Michaela Kotrbancová Cert.MDT  |  26.11.2019 |  Žilina, MAGNUS, A.Rudnaya 23
6€  Prihláška → 

REHABkonferencia Československá fyzioterapia 

Viac o konferencii

20.3.2020 |  Žilina,
Konferenčný poplatok do konca r.2019: 33.00 EUR
Člen McKenzie Institute SVK/ČR: 29.00 EUR
———
Konferenčný poplatok r.2020: 37.00 EUR
Člen McKenzie Institute SVK/ČR r.2020: 32.00 EUR
Platba na mieste: 45€    
Prihláška →   

Kurz metody L. Mojžíšové část A   Viac o kurze ↓
Mgr. Jana Jedličková  |  24.01. - 26.01.2020 |  Žilina, MAGNUS, A.Rudnaya 23
210€  Prihláška →  

Kurz metody L. Mojžíšové část A   Viac o kurze ↓
Mgr. Jana Jedličková  |  28.02. - 01.03.2020 |  Žilina, MAGNUS, A.Rudnaya 23
210€  Prihláška →  

Jógová terapie - základní část   Viac o kurze ↓
PhDr. Jitka Malá Ph.D. |  13.03. - 14.03.2020 |  Žilina, MAGNUS, A.Rudnaya 23
150€  Prihláška →  

Kurz metody L. Mojžíšové část B   Viac o kurze ↓
Mgr. Jana Jedličková  |  03.04. - 05.04.2020 |  Žilina, MAGNUS, A.Rudnaya 23
210€  Prihláška →  

Kurz metody L. Mojžíšové část C   Viac o kurze ↓
Mgr. Jana Jedličková  |  15.05. - 17.05.2020 |  Žilina, MAGNUS, A.Rudnaya 23
210€  Prihláška →  

Kurz McKenzie časť A   Viac o kurze ↓
Eva Nováková, Dip.MDT  |  12.06. - 15.06.2020 |  Bratislava, AirCraft, Ivanská cesta 30/B
350€  Prihláška → 

Kurz metody L. Mojžíšové část D   Viac o kurze ↓
Mgr. Jana Jedličková  |  02.10. - 04.10.2020 |  Žilina, MAGNUS, A.Rudnaya 23
210€  Prihláška →  

Jógová terapie ramena a krční páteře   Viac o kurze ↓
PhDr. Jitka Malá Ph.D. |  09.10. - 10.10.2020 |  Žilina, MAGNUS, A.Rudnaya 23
150€  Prihláška →  

 
rehabko-banner-bg-kurzy4.jpg
 

Viac informácií o ponúkaných kurzoch

Metóda McKenzie

Metóda McKenzie tiež nazývaná ako mechanická diagnostika a terapia MDT je založená na filozofii edukácie a aktívneho prístupu pacienta k liečbe. Je využívaná na celom svete a je vhodná pre celý pohybový systém, t.j. ako pre chrbticu tak aj pre problémy končatín. Metóda je v súčasnosti jednou z najviac vedecky podložených metód v oblasti fyzioterapie.

Dodnes tvorí základ McKenzie – ho metódy mechanické vyšetrenie, ktoré stanoví mechanickú diagnózu a až potom sa určí cielený pohybový plán. 

R.McKenzie z pozorovania pacientov došiel k záveru, že rôzni pacienti s podobnými symptómami veľmi odlišne reagujú na mechanickú záťaž. Na základe toho navrhol klasifikačný systém. Takéto určovanie skupín „podobných si“ pacientov v širokom spektre pacientov s nešpecifickými bolesťami driekovej chrbtice dnes vyvoláva veľkú pozornosť a je pre mnohých niečím nezvyčajným.

Dnes sú mechanické syndrómy:

  • Derangement

  • Dysfunkčný

  • Posturálny syndróm všeobecne známe.
    McKenzie-ho metóda má tri hlavné kroky vedúce k úspechu a to je vyšetrenie, terapia a prevencia.

Metóda McKenzie je komplexný koncept založený na vedecky podložených princípoch a zásadách, ktoré ak sú správne pochopené a nasledované, sú veľmi úspešné.

Informačný seminár v skratke vysvetľuje zásady a princípy tejto metódy, názorne pomocou DVDukazuje postupnosť krokov pri práci s pacientmi v podaní R.McKenzie a ukazuje na hlavný cieľ metódy a to je redukcia bolesti a deformity, režimové opatrenia pre držanie tela, obnovu funkcie a prevenciu recidív.

SIG=Special Interesting Group je krátke asi 2 hodinové stretnutie pre všetkých (aj pre záujemcov, ktorí ešte neabsolvovali žiaden z McKenzieho kurzov). Cieľom je prediskutovať najčastejšie sa vyskytujúce problémy v praxi. Na každé stretnutie je väčšinou vypísaná konkrétna téma, ktorá sa bude rozoberať.

Viac sa dozviete na www.mckenzie.sk

 

Kurz metody L. Mojžíšové část A_D

Celý kurz je rozdělen do čtyř bloků (A-D).

Náplň celého kurzu:
Kompletní pohled na problematiku a terapeutickou metodu, jak ji popsala autorka L. Mojžíšová
• diagnostické a mobilizační techniky sternokostálních skloubení, claviculy
• uvolnění svaloviny pánevního dna
• mobilizace Lp a SI skloubení 
• autoterapeutická cvičební jednotka dle Mojžíšové 
Inovativní pohled na ošetřované regiony s respektováním aktuálních trendů v oboru fyzioterapie.
• prvky jógy
• práce s hlubokým stabilizačním systémem trupu
• Strukturální patologie Lp a její klinické projevy, včasný záchyt případných kontraindikací pro mobilizační techniky fyzioterapeutem
• Základy neurologické diferenciální diagnostiky v ambulantní praxi fyzioterapeuta
Přednáškový blok lékaře z oboru gynekologie na téma:
• Koncepce, sterilita, dysmenorhea, dyspareunie z pohledu gynekologa
• Problematika reprodukční medicíny.

Kurz je určen pro fyzioterapeuty všech úrovní vzdělání (Mgr., Bc., DiS.) a lékaře.

Podmínky pro zařazení do kurzu: ukončené vzdělání v oboru fyzioterapie

Důležité informace:
Celý kurz je doporučeno absolvovat v abecedním pořadí!!! Jednotlivé části kurzu lze absolvovat i samostatně (např. jen mobilizace žeber). Část D můžete absolvovat až po absolvování částí A, B, C. 
Certifikát o vzdělání v metodě L. Mojžíšové dostane absolvent po úspěšném složení zkoušky na části D.
V případě zájmu je možnost jednotlivé části opakovat za 50% ceny.


Organizace jednoho bloku kurzu:
pátek 13:00 – 18:00
sobota 8:00 – 17:00
neděle 8:00 – 13:00

Cena: 190€ / jeden výukový blok

Cena zahrnuje: drobné pohoštění v průběhu kurzu, skripta, lektorné odborného garanta i externích přednášejících. Na části B (pánevní dno) navíc nahřívací pytlík.

Lektor, odborný garant:
Mgr. Jana Jedličková 
žačka a asistentka paní H. Volejníkové,
nyní již vede své kurzy v ČR certifikované MZ ČR

Rozdělení kurzu na části:

A: mobilizace žeber metodou L. Mojžíšové

Kompletní diagnostika a mobilizace klíčku, horních a dolních žeber, nespecifické mobilizace žeber. Vazba dystenzí sternokostálních skloubení na vzdálené segmenty trupu a končetin, jak je formou zřetězených spasmů, oblastí palpační citlivosti a subjektivních potíží autorka popsala. 

B: ošetření svaloviny pánevního dna metodou L. Mojžíšové

Normotonus svaloviny pánevního dna je nezbytný pro správné fungování celého trupu včetně orgánů v malé pánvi. Je nutné jej vnímat jako součást hlubokého stabilizačního systému páteře a zároveň neopomíjet jeho významnou roli v rámci vertebroviscerálních vazeb. L. Mojžíšová jako jediná metoda řeší cílené vyšetření a následné ošetření trigger pointů v hluboko uložené svalovině pánevního dna.
Jedná se o klíčovou techniku v metodě L. Mojžíšové. S úspěchem se využívá u funkční ženské sterility, bolestí kostrče, lumboischiadického sy a jiných.
Jógový vstup – možnosti využití jógy v kontextu metody L. Mojžíšové.

C: Mobilizace SI skloubení a Lp metodou L. Mojžíšové

Pro frekventanty kurzu je vhodné předchozí vzdělání v problematice měkkých a mobilizačních technik. Mobilizační techniky Lp a SI skl., jak je autorka metody popsala. Klinický obraz strukturální patologie Lp, indikace a kontraindikace mobilizací Lp a SI, základy neurologické diferenciální diagnostiky v ordinaci fyzioterapeuta.
Cvičební jednotka dle L. Mojžíšové, strategie zařazování jednotlivých cvičení.

D: Strategie léčby metodou L. Mojžíšové

Strategie terapie dle Mojžíšové u gynekologických, urologických a vertebro diagnóz. Opakování manuálních technik z předchozích částí kurzu. V rámci mezioborové spolupráce přednáška gynekologa na dané téma. Kurz je zakončen testem a praktickou zkouškou.

Po absolvování kurzu je fyzioterapeut způsobilý: 
Absolvent tohoto kurzu bude schopen diagnostikovat a provádět terapii pomocí metody L. Mojžíšové. Absolvent bude schopen posoudit vhodnost aplikace metody u dané pacientky, jakožto hlavní terapeutické metody a bude schopen komunikovat s odbornou veřejností z oboru fyzioterapie a gynekologie na dané téma.

 

Jógová terapie - základní část 

Dvoudenní seminář „Jógová terapie- základní kurz“ vychází ze znalosti poloh jógy uzpůsobených potřebám pacientů s bolestmi pohybového aparátu. Je zaměřený na výběr poloh vhodných pro určité diagnózy v různých variacích obtížnosti, dle aktuálních možností pacientů. Jde o aktivní práci s pacientem, aktivní práci s hlubokým stabilizačním systém a s pomůckami, které pacientovi pomohou polohu zvládnout nebo modifikovat pro dosažení správného efektu. Polohy jsou cílené na konkrétní oblasti těla, dělené do skupin dle použitelnosti, dle diagnóz, dle zdravotních komplikací. Seminář poskytuje náhled na současné trendy ve variaci poloh mezi různými přístupy rehabilitace a jógových praktik. Kurz je rozdělen do tří částí – základní kurz jógové terapie a dva navazující kurzy zaměřené na jógovou terapii krční páteře a ramenního kloubu. 


Kurz je dělen do dvou dnů, během kterých se budeme věnovat dechu a s ním spojeným cvičením, specifickým pránájovým technikám, propojení dechu a aktivace hlubokého stabilizačního systému. Zmíníme porovnání mezi náhledem západní a východní medicíny na aktivace dechu, bránice i pánevního dna. První den budou zmíněny základní polohy, bez kterých se nelze obejít, budou porovnány s obdobnými polohami ostatních rehabilitačních přístupů, včetně objasnění principů té které techniky vůči zadané poloze. Druhý den bude věnován jednotlivým segmentům těla ve vztahu k diagnózám, polohy budou členěny do kategorií dle obtížnosti. Zajímavou součástí je také řazení poloh do tzv. terapeutických sekvencí, které jsou použitelné jako návod pro indikaci konkrétních poloh pro konkrétního pacienta. Součástí celého kurzu je také aktivní zacvičení všech poloh individuálně, ve dvojicích i v sestavách.

Na tuto základní část navazuje část „Jógové terapie krční páteře“ a část „Jógové terapie ramenního kloubu“. Je vhodné absolvovat nejprve část základní a po té terapii krční páteře a ramenního kloubu, nicméně jednotlivé část lze absolvovat i samostatně. 

Cena zahrnuje výuková skripta, lektorné odborného garanta, drobné občerstvení

Lektor, odborný garant:

PhDr. Jitka Malá, Ph.D., lektor spirální jógy, školy jógové terapie, lektor jógy v širších souvislostech s důrazem na zdravotní aspekty jógy.

Pátek 

10:00 – 10:30 zahájení, seznámení účastníků s průběhem
10:30 – 12:15 úvod k jógovým praktikám Teoretické seznámení s pránájamou Teoretický výklad principů jógových pozic Rozčlenění poruch pohybového aparátů vzhledem k aplikovaným technikám

12:15 – 13:00 Pauza na oběd

13:00 – 14:30 Adhomukhašvánásána – poloha základní a variace, význam, užití, specifikace pro poruchy pohybového aparátu, využití pomůcek
13:00 – 13:30 teoretické seznámení
13:30 – 14:30 praktické procvičování ve dvojicích

14:30 – 14:45 přestávka

14:45 – 17:00 polohy pro dolní končetiny
14:45 – 15:45 teorie
15:45 – 17:00 praxe

Sobota 

9:00 – 10:30 praktické opakování a procvičování poloh jógy v sestavách

10:30 – 10:45 přestávka

10:45 – 12:15 polohy pro bederní a hrudní páteř
10:45 – 11:15 teorie
11:15 – 12:15 praxe

12:15 – 13:00 pauza na oběd

13:00 – 14:30 polohy pro horní končetiny a pletenec horních končetin
13:00 – 13:30 teorie
13:30 – 14:30 praxe

14:30 – 14:45 přestávka

14:45 – 16:30 kombinace poloh, sestavy a specifika vybraných poloh
14:45 – 15:15 teorie
15:15 – 16:30 praxe
16:30 – 17:00 diskuse a zakončení kurzu

Celkově kurz čítá cca 5,5 hodiny teorie, praktická část 6,5 hodiny. Celková časová dotace kurzu 15 hodin. (počítáno po 45min /hod)


 

Jógová terapie krční páteře

Část třídílného cyklu Jógové terapie, zaměřená na kompletní problematiku krční páteře. Základem je shrnutí kineziologie krčního regionu, přehled fyzioterapeutické diferenciální diagnostiky krční páteře a na to navazující odpovídající terapie. Diagnostika syndromů a následná terapie je orientována jógovým směrem. Je dán zřetel na dechová cvičení a procvičení pránájámy, aktivaci hlubokého stabilizačního systému.  Praktický výcvik poloh jógy je orientován na krční problematiku.  Budou vyučovány polohy se zřetelem na korekci dysfunkce šíje a polohy s důrazem na uzavřené a otevřené řetězce dle diagnostiky. Kurz je určen fyzioterapeutům se zájmem o jógová cvičení, je doporučeno absolvování předchozí části – Jógová terapie, základní část.

Cena zahrnuje výuková skripta, lektorné odborného garanta, drobné občerstvení

Lektor, odborný garant:

PhDr. Jitka Malá, Ph.D., lektor spirální jógy, školy jógové terapie, lektor jógy v širších souvislostech s důrazem na zdravotní aspekty jógy

Celkově kurz čítá cca 5,5 hodiny teorie, praktická část 6,5 hodiny. Celková časová dotace kurzu 15 hodin. (počítáno po 45min /hod)

Harmonogram kurzu: 

pátek

10:00 – 10:30 zahájení, seznámení účastníků s průběhem

10:30 – 12:15 úvod k problematice krční páteře. Diferenciální diagnostika krčního regionu

12:15 – 13:00    Pauza na oběd

13:00 – 14:30    Teoretické  a praktické seznámení s pránájamou Teoretický výklad principů jógových pozic  

14:30 – 14:45    přestávka

14:45 – 17:00   Základní polohy pro terapii krční páteře v rámci jógy – opakování a navázání na základní část kurzu

sobota

9:00 – 10:30      praktické opakování a procvičování poloh jógy v sestavách

10:30 – 10:45    přestávka

10:45 – 12:15    polohy pro krční region a propojení stabilizačních systémů

12:15 – 13:00    pauza na oběd

13:00 – 14:30    syndromy krční páteře a diagnostika v jógových polohách

14:30 – 14:45    přestávka

14:45 – 16:30    kombinace poloh, sestavy a specifika vybraných poloh

16:30 – 17:00    diskuse a zakončení kurzu

 

Jógová terapie - ramenní pletenec

Část třídílného cyklu Jógové terapie, zaměřená na problematiku ramenního pletence.  Kurz  řeší kineziologii a diferenciální diagnostiku poruch ramenního pletence z fyzioterapeutického pohledu, propojuje znalosti západní medicíny a východních technik.  Z východních technik je využita diagnostika v jógových polohách, v uzavřených a otevřených řetězcích.  V návaznosti na diagnostiku probíhá výběr a nácvik vhodných poloh pro terapii, především v jógových pozicích. Kurz je určen fyzioterapeutům se zájmem o tato cvičení, je vhodné absolvování předchozích částí – základního bloku a terapie krční páteře, avšak není podmínkou.  Na této části kurzu bude opakována i část dechových praktik a na základní jógové polohy bude navázáno polohami více specifickými. 

Celkově kurz čítá cca 5,5 hodiny teorie, praktická část 6,5 hodiny. Celková časová dotace kurzu 15 hodin. (počítáno po 45min /hod)

 


Pátek

10:00 – 10:30    zahájení, seznámení účastníků s průběhem

10:30 – 12:15    úvod k problematice ramenního pletence. Diferenciální diagnostika ramenního pletence

12:15 – 13:00    Pauza na oběd

13:00 – 14:30    Teoretické  a praktické seznámení s diagnostikou dle jógových poloh. Teoretický výklad principů jógových pozic                                                    

14:30 – 14:45    přestávka

14:45 – 17:00   Základní polohy pro terapii ramene v rámci jógy – opakování a navázání na základní část kurzu

Sobota

9:00 – 10:30       praktické opakování a procvičování poloh jógy v sestavách

10:30 – 10:45    přestávka

10:45 – 12:15    polohy pro ramenní pletenec, hrudník a horní končetiny

12:15 – 13:00    pauza na oběd

13:00 – 14:30    polohy pro ramenní pletenec, hrudník a horní končetiny - pokračování

14:30 – 14:45    přestávka

14:45 – 16:30    kombinace poloh, sestavy a specifika vybraných poloh

16:30 – 17:00    diskuse a zakončení kurzu

 

Fyzioterapeutické metódy a prístupy v tehotenstve a po pôrode

1. deň - 13.00 – 19.30
Teorie
Fyziologie těhotenství. Funkční orgánové změny v těhotenství a možnosti jejich ovlivnění použitím fyzioterapeutických metod a přístupů. Ovlivnění změn v systému pohybovém, kardiovaskulárním, respiračním, reprodukčním, trávicím, neurovegetativním a metabolismu v jednotlivých trimestrech pomocí fyzioterapeutických metod a přístupů.
Vznik diastázy recti abdominis v těhotenství a možnosti jejího ovlivnění po porodu. 
Vliv cvičení na vývoj plodu.

2. deň 8.00 – 12.30
Praxe

Ukázka lekce skupinového cvičení pro těhotné s využitím velkého míče v jednotlivých trimestrech těhotenství.
Nácvik aktivace a relaxace svalů pánevního dna.
Teorie
Vhodné a nevhodné pohybové aktivity v těhotenství.
Kontraindikace pohybové zátěže v těhotenství.
Příprava k první a druhé době porodní (přístupy pro ovlivnění porodních bolestí, dýchání, polohy využívané v době otevírací a vypuzovací).
Praxe
Ukázka lekce skupinového cvičení pro těhotné bez pomůcek.

13.15 – 14.45

Teorie
Involuční orgánové změny během šestinedělí.
Využití fyzioterapeutických metod a přístupů pro návrat organismu ženy do původního stavu po změnách vzniklých v těhotenství a během porodu.
Praxe
Polohování pro zavinování dělohy.
Péče o jizvu po epiziotomii a císařském řezu.
Teorie
Zásady cvičení v raném a pozdním stadiu šestinedělí po spontánním porodu a po porodu císařským řezem.
Praxe
Nácvik aktivace svalů pánevního dna po porodu.
Fyzioterapeutické přístupy a možnosti ovlivnění diastázy recti abdominis vzniklé během těhotenství.

Kurz je určen pro fyzioterapeuty a lékaře. Teoretická a praktická část je doplněna o vlastní zkušenosti z klinické praxe a aktuální literatury.

 

Fyzioterapie svalů pánevního dna „Ostravský koncept“

Účastník kurzu získá základní znalosti z anatomie vylučovacího systému, z fyziologie      i patofyziologie mikce a mechanismů kontinence. Porozumí základnímu rozlišení mezi jednotlivými typy močové inkontinence a bude seznámen s teoretickými předpoklady smysluplné fyzioterapie. Bude schopen vyšetřit a zhodnotit funkční stav svalů pánevního dna. Na jeho základě - v kontextu celkového kineziologického rozboru - zvolit a provést cílenou fyzioterapii dle zásad „Ostravského konceptu“ s cílem zlepšení kontinence pacienta.

I.  Teoretické základy urologické problematiky                                                                                       - seznámení s doporučenou literaturou

- vymezení základních anatomických a fyziologických pojmů v souvislosti s   urologickou problematikou

- osvojení základních vědomostí z oblasti anatomie dolních močových cest

- osvojení základních vědomostí fyziologie a patofyziologie mikce

II.  Specifika fyzioterapie inkontinentních pacientů                                                                           - obecně užívané metody a přístupy ve fyzioterapii močové inkontinence a jejich efekty

- zásady „Ostravského konceptu“
- průběh fyzioterapie dle „Ostravského konceptu“
- efekty fyzioterapie dle „Ostravského konceptu“ 


III.  Vaginální biofeedback                                      

 Praxe:

- seznámení s přístrojem k vaginálnímu biofeedbacku   
- vyšetření svalů pánevního dna na přístroji

- vyhodnocení výsledků vyšetření svalů pánevního dna na výše zmíněném přístroji v kontextu palpačního vyšetření

- možnost využití přístroje v rámci fyzioterapie svalů pánevního
dna.

Praxe:

-vstupní kineziologické vyšetření:

- způsob odebrání anamnézy se zaměřením na obtíže urologické povahy a
  pohybového aparátu, mikční karta
- kineziologický rozbor
- nácvik aspekce, palpace, vyšetření pohybem oblasti pánve
- vyšetření svalů pánevního dna dle „P.E.R.F.E.C.T.“ schematu

- vyhodnocení výsledků vstupního fyzioterapeutického vyšetření
- tvorba terapeutického plánu na základě vyhodnocení výsledků

 

Doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D. je docentem Kliniky rehabilitace a TVL 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Praze Motole. V roce 2013 dokončil postgraduální studium neurověd a složil rigorózní zkoušku z kinantropologie na Karlově Univerzitě. V roce 2017 zahájil habilitační řízení v oboru rehabilitace a tělovýchovné lékařství na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Zabývá se problematikou rehabilitace pacientů s onemocněním vestibulárního systému. Je členem The International Society for Posture & Gait Research. V rámci studijních pobytů spolupracuje s Center for Balance Disorders - Baylor College of Medicine Houston, USA a Ear and Hearing Center - Center for Balance Disorders, University of Pittsburgh, USA. Přednáší studentům fyzioterapie a všeobecného lékařství. Publikoval 25 odborných prací (16 v impaktovaných časopisech), je spoluautorem monnografie Závratě a autorem několika kapitol v knihách.

Anotace kurzu

V klinické praxi se s pacienty, kteří mají poruchu rovnováhy vázanou na onemocnění vestibulárního systému, setkáváme poměrně často. Základním principem rehabilitace by měl být individuální přístup k pacientovi respektující charakter vestibulární poruchy a tíži funkčního deficitu v každodenních aktivitách. V praxi to znamená, že pokud chceme rehabilitovat pacienta s vestibulární poruchou, je nutné pomocí klinických testů určit typ poruchy. V teoretické části se posluchači seznámí s fyziologií řízení rovnováhy a základní symptomatikou vyskytující se u pacientů s vestibulárními poruchami. Hlavní náplní kurzu bude aplikace teoretických poznatků do praxe. Posluchači se naučí klinicky vyšetřovat pacienty s poruchami stability s cílem stanovit topickou diagnózu. Druhá část kurzu bude věnována teoretickým aspektům působení rehabilitace na rovnovážný systém a praktickému nácviku terapie u konkrétních pacientů - pacientů  s polohovou závratí (repoziční manévry u BPPV), pacientů s periferním vestibulárním postižením a pacientů s centrální poruchou stability. Dále se budeme věnovat problematice vlivu funkčních poruch krční páteře u pacientů se závratí. Prakticky budou demonstrovány postupy myoskeletální medicíny využitelné u těchto pacientů. Kurz bude probíhat interaktivní formou a vychází z moderních poznatků Evidence Based Medicine. 

Harmonogram kurzu: 

pátek

10:00 – 10:15          Zahájení

10:15 – 11:30          Ontogenetický vývoj posturální stability

12:30 – 14:00          Fyziologie řízení rovnováhy – jak funguje a k čemu slouží labyrint vnitřního ucha

14:00 – 15:30          Klinický obraz vestibulárních poruch – periferní × centrální

16:00 – 17:00          Vyšetření pacienta s vestibulární poruchou

 

Sobota

 9:00 – 10:00            Klinický obraz – BPPV × centrální polohová závrať                

10:00 – 11:30          Rehabilitace pacienta se závratí a poruchou rovnováhy teorie

12:00 – 15:00          WORKSHOP

1/ Rehabilitace u periferního × centrálního vestibulárního sy.

2/ Rehabilitace polohových závratí – BPPV

3/ Manuální medicína u pacientů s vestibulární poruchou