Kurz SM systém lll a lV

Tento kurz naväzuje na časť l a ll, preto sa ho môžu zúčastniť iba absolventi predchádzajúcich častí. Nie je podmienkou, že účastníci museli absolvovať časť l a ll cez naše zariadenie, vieme si účasť skontrolovať cez databázu účastníkov.


Náplň kurzu:

Teória

 • pohybová analýza – porucha pohybovej koordinácie, porucha stabilizácie a porucha postúry
 • dokumentácia metódy SMS
 • princípy kardiovaskulárneho tréningu a aktívnej relaxácie
 • funkčná anatómia

Prax

 • 4 základné manuálne a masážne techniky v ľahu a v sede
 • modifikácia cvikov, korekcia a dopomoc
 • výstup na step a pomocné cviky bez elastického lana


Prevencia a liečba

 • hernia medzistavcovej platničky
 • spinálna stenóza
 • skolióza – úvod do problematiky


Pohybové programy

 • vytvorenie pohybového plánu podľa pohybovej analýzy
 • harmonická zostava SMS pre pokročilých
 • kardiovaskulárny tréning, aktívna relaxácia