REHASPRING®  koncept – dysfunkce svalů pánevního dna a močové inkontinence

Rehabilitácia svalov panvového dna je efektívna, neriziková terapia, ktorá môže významne redukovať inkontinenciu moču a ktorú môžeme doporučiť ako primárny liečebný postup pri ľahších stupňoch inkontinencie, predovšetkým stresovej.

Počas 2-dňového kurzu budú účastníci oboznámení s nácvikom správne vedených kontrakcií svalov PD a zdôraznená bude nutnosť individuálnej inštruktáže pacienta, presnej vaginálnej palpácie, feedbacku a kvalitného zhodnotenia celkového funkčného stavu.

Obsah kurzu:

  • Funkčná anatómia a kineziológia svalov panvového dna (SPD)
  • Testovanie funkcie SPD.
  • Testovanie sily SPD.
  • Vyhodnotenie a určenie terapie dysfunkcie SPD
  • Elektrická stimulácia SPD a jej možnosti
  • Diagnostika a terapia močovej inkontinencie
  • Súčasné pomôcky a edukátory pre terapiu dysfunkcie SPD