Jógová terapie - základní část 

Dvoudenní seminář „Jógová terapie- základní kurz“ vychází ze znalosti poloh jógy uzpůsobených potřebám pacientů s bolestmi pohybového aparátu. Je zaměřený na výběr poloh vhodných pro určité diagnózy v různých variacích obtížnosti, dle aktuálních možností pacientů. Jde o aktivní práci s pacientem, aktivní práci s hlubokým stabilizačním systém a s pomůckami, které pacientovi pomohou polohu zvládnout nebo modifikovat pro dosažení správného efektu. Polohy jsou cílené na konkrétní oblasti těla, dělené do skupin dle použitelnosti, dle diagnóz, dle zdravotních komplikací. Seminář poskytuje náhled na současné trendy ve variaci poloh mezi různými přístupy rehabilitace a jógových praktik. Kurz je rozdělen do tří částí – základní kurz jógové terapie a dva navazující kurzy zaměřené na jógovou terapii krční páteře a ramenního kloubu. 


Kurz je dělen do dvou dnů, během kterých se budeme věnovat dechu a s ním spojeným cvičením, specifickým pránájovým technikám, propojení dechu a aktivace hlubokého stabilizačního systému. Zmíníme porovnání mezi náhledem západní a východní medicíny na aktivace dechu, bránice i pánevního dna. První den budou zmíněny základní polohy, bez kterých se nelze obejít, budou porovnány s obdobnými polohami ostatních rehabilitačních přístupů, včetně objasnění principů té které techniky vůči zadané poloze. Druhý den bude věnován jednotlivým segmentům těla ve vztahu k diagnózám, polohy budou členěny do kategorií dle obtížnosti. Zajímavou součástí je také řazení poloh do tzv. terapeutických sekvencí, které jsou použitelné jako návod pro indikaci konkrétních poloh pro konkrétního pacienta. Součástí celého kurzu je také aktivní zacvičení všech poloh individuálně, ve dvojicích i v sestavách.

Na tuto základní část navazuje část „Jógové terapie krční páteře“ a část „Jógové terapie ramenního kloubu“. Je vhodné absolvovat nejprve část základní a po té terapii krční páteře a ramenního kloubu, nicméně jednotlivé část lze absolvovat i samostatně. 

Cena zahrnuje výuková skripta, lektorné odborného garanta, drobné občerstvení

Lektor, odborný garant:

PhDr. Jitka Malá, Ph.D., lektor spirální jógy, školy jógové terapie, lektor jógy v širších souvislostech s důrazem na zdravotní aspekty jógy.

Pátek 

10:00 – 10:30 zahájení, seznámení účastníků s průběhem
10:30 – 12:15 úvod k jógovým praktikám Teoretické seznámení s pránájamou Teoretický výklad principů jógových pozic Rozčlenění poruch pohybového aparátů vzhledem k aplikovaným technikám

12:15 – 13:00 Pauza na oběd

13:00 – 14:30 Adhomukhašvánásána – poloha základní a variace, význam, užití, specifikace pro poruchy pohybového aparátu, využití pomůcek
13:00 – 13:30 teoretické seznámení
13:30 – 14:30 praktické procvičování ve dvojicích

14:30 – 14:45 přestávka

14:45 – 17:00 polohy pro dolní končetiny
14:45 – 15:45 teorie
15:45 – 17:00 praxe

Sobota 

9:00 – 10:30 praktické opakování a procvičování poloh jógy v sestavách

10:30 – 10:45 přestávka

10:45 – 12:15 polohy pro bederní a hrudní páteř
10:45 – 11:15 teorie
11:15 – 12:15 praxe

12:15 – 13:00 pauza na oběd

13:00 – 14:30 polohy pro horní končetiny a pletenec horních končetin
13:00 – 13:30 teorie
13:30 – 14:30 praxe

14:30 – 14:45 přestávka

14:45 – 16:30 kombinace poloh, sestavy a specifika vybraných poloh
14:45 – 15:15 teorie
15:15 – 16:30 praxe
16:30 – 17:00 diskuse a zakončení kurzu

Celkově kurz čítá cca 5,5 hodiny teorie, praktická část 6,5 hodiny. Celková časová dotace kurzu 15 hodin. (počítáno po 45min /hod)