Akrální koaktivační terapie ACT 1

Akrální koaktivační terapie je metoda, jejíž cílem je dosažení napřímení páteře a její následné stabilizace. K napřímení páteře využívá aktivace svalových řetězců a fixování pohybových motorických vzorů.
Metoda ACT navazuje na základní principy nastavení aker, z kterých vychází i metoda R. Brunkow. Akrální koaktivační terapie zároveň klade důraz na efektivní využívání otevřených a uzavřených řetězců v polohách vývoje. Kurz je určen pro fyzioterapeuty všech úrovní vzdělání (Mgr., Bc., DiS.) a lékaře.

Podmínky pro zařazení do certifikovaného kurzu:
Pokud jste držiteli “Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu” (dále jen osvědčení), uveďte v přihlášce své registrační číslo nebo zašlete prostou kopii. 
V případě, že nejste držiteli výše uvedeného osvědčení, je nutno k přihlášce nebo při nástupu do certifikovaného kurzu přinést s sebou ověřené kopie dokladů o získání odborné způsobilosti (resp. vzdělání, kterého jste v oboru fyzioterapie dosáhli).

První den každé z částí 9:00 — 17:00, 
ostatní dny 8:00 — 16:45

Přednášející: PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.
Odborní asistenti: Bc. Eva Baranová, DiS. , Mgr. Šárka Melounová 
Garant: PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.
Výstupy: Certifikovaný kurz akreditován MZČR je registrován pod č.j. 44601/2014-21/ONP a po absolvování všech čtyř částí mu náleží 96 kreditů.
Výukové hodiny: 160 (bude uvedeno na osvědčení) . Celkový počet za všechny 4 části kurzu dohromady.

Teoretická část
Akrální koaktivační diagnostika (ACD).
Přístrojová objektivizace typologie aker.
Vývojová kineziologie, pohybové vzory, funkce aker I. – II. trimenonu
Dotazník Akrální koaktivační diagnostiky.
ACT, neurofyziologie a základní principy ACT
Praktická demonstrace ACT u kojenců a dětí.

Absolvent obdrží (v ceně kurzu):
Odbornou knihu ACT
Rukavice FHAS®
Tématický poster ACT
CD s ukázkou cvičení ACT
Dotazníky ACD

Po absolvování kurzu fyzioterapeut je způsobilý:
Aplikovat metodu Akrální koaktivační terapie v celém jeho spektru a v souladu s vývojem metody.
Vyhodnotit stav pacienta, navrhnout terapii a autoterapii prostřednictvím metody ACT.
Využít dovednosti a povely konceptu ACT pro potřeby komunikace s pacientem.
Způsobilosti budou vyznačeny na certifikátu účastníka.

viac info: www.rehaspring.cz