Kurz metody L. Mojžíšové část A_D

Celý kurz je rozdělen do čtyř bloků (A-D).

Náplň celého kurzu:
Kompletní pohled na problematiku a terapeutickou metodu, jak ji popsala autorka L. Mojžíšová
• diagnostické a mobilizační techniky sternokostálních skloubení, claviculy
• uvolnění svaloviny pánevního dna
• mobilizace Lp a SI skloubení 
• autoterapeutická cvičební jednotka dle Mojžíšové 
Inovativní pohled na ošetřované regiony s respektováním aktuálních trendů v oboru fyzioterapie.
• prvky jógy
• práce s hlubokým stabilizačním systémem trupu
• Strukturální patologie Lp a její klinické projevy, včasný záchyt případných kontraindikací pro mobilizační techniky fyzioterapeutem
• Základy neurologické diferenciální diagnostiky v ambulantní praxi fyzioterapeuta
Přednáškový blok lékaře z oboru gynekologie na téma:
• Koncepce, sterilita, dysmenorhea, dyspareunie z pohledu gynekologa
• Problematika reprodukční medicíny.

Kurz je určen pro fyzioterapeuty všech úrovní vzdělání (Mgr., Bc., DiS.) a lékaře.

Podmínky pro zařazení do kurzu: ukončené vzdělání v oboru fyzioterapie

Důležité informace:
Celý kurz je doporučeno absolvovat v abecedním pořadí!!! Jednotlivé části kurzu lze absolvovat i samostatně (např. jen mobilizace žeber). Část D můžete absolvovat až po absolvování částí A, B, C. 
Certifikát o vzdělání v metodě L. Mojžíšové dostane absolvent po úspěšném složení zkoušky na části D.
V případě zájmu je možnost jednotlivé části opakovat za 50% ceny.


Organizace jednoho bloku kurzu:
pátek 13:00 – 18:00
sobota 8:00 – 17:00
neděle 8:00 – 13:00

Cena: 190€ / jeden výukový blok

Cena zahrnuje: drobné pohoštění v průběhu kurzu, skripta, lektorné odborného garanta i externích přednášejících. Na části B (pánevní dno) navíc nahřívací pytlík.

Lektor, odborný garant:
Mgr. Jana Jedličková 
žačka a asistentka paní H. Volejníkové,
nyní již vede své kurzy v ČR certifikované MZ ČR

Rozdělení kurzu na části:

A: mobilizace žeber metodou L. Mojžíšové

Kompletní diagnostika a mobilizace klíčku, horních a dolních žeber, nespecifické mobilizace žeber. Vazba dystenzí sternokostálních skloubení na vzdálené segmenty trupu a končetin, jak je formou zřetězených spasmů, oblastí palpační citlivosti a subjektivních potíží autorka popsala. 

B: ošetření svaloviny pánevního dna metodou L. Mojžíšové

Normotonus svaloviny pánevního dna je nezbytný pro správné fungování celého trupu včetně orgánů v malé pánvi. Je nutné jej vnímat jako součást hlubokého stabilizačního systému páteře a zároveň neopomíjet jeho významnou roli v rámci vertebroviscerálních vazeb. L. Mojžíšová jako jediná metoda řeší cílené vyšetření a následné ošetření trigger pointů v hluboko uložené svalovině pánevního dna.
Jedná se o klíčovou techniku v metodě L. Mojžíšové. S úspěchem se využívá u funkční ženské sterility, bolestí kostrče, lumboischiadického sy a jiných.
Jógový vstup – možnosti využití jógy v kontextu metody L. Mojžíšové.

C: Mobilizace SI skloubení a Lp metodou L. Mojžíšové

Pro frekventanty kurzu je vhodné předchozí vzdělání v problematice měkkých a mobilizačních technik. Mobilizační techniky Lp a SI skl., jak je autorka metody popsala. Klinický obraz strukturální patologie Lp, indikace a kontraindikace mobilizací Lp a SI, základy neurologické diferenciální diagnostiky v ordinaci fyzioterapeuta.
Cvičební jednotka dle L. Mojžíšové, strategie zařazování jednotlivých cvičení.

D: Strategie léčby metodou L. Mojžíšové

Strategie terapie dle Mojžíšové u gynekologických, urologických a vertebro diagnóz. Opakování manuálních technik z předchozích částí kurzu. V rámci mezioborové spolupráce přednáška gynekologa na dané téma. Kurz je zakončen testem a praktickou zkouškou.

Po absolvování kurzu je fyzioterapeut způsobilý: 
Absolvent tohoto kurzu bude schopen diagnostikovat a provádět terapii pomocí metody L. Mojžíšové. Absolvent bude schopen posoudit vhodnost aplikace metody u dané pacientky, jakožto hlavní terapeutické metody a bude schopen komunikovat s odbornou veřejností z oboru fyzioterapie a gynekologie na dané téma.