Metóda McKenzie

Metóda McKenzie tiež nazývaná ako mechanická diagnostika a terapia MDT je založená na filozofii edukácie a aktívneho prístupu pacienta k liečbe. Je využívaná na celom svete a je vhodná pre celý pohybový systém, t.j. ako pre chrbticu tak aj pre problémy končatín. Metóda je v súčasnosti jednou z najviac vedecky podložených metód v oblasti fyzioterapie.

Dodnes tvorí základ McKenzie – ho metódy mechanické vyšetrenie, ktoré stanoví mechanickú diagnózu a až potom sa určí cielený pohybový plán. 

R.McKenzie z pozorovania pacientov došiel k záveru, že rôzni pacienti s podobnými symptómami veľmi odlišne reagujú na mechanickú záťaž. Na základe toho navrhol klasifikačný systém. Takéto určovanie skupín „podobných si“ pacientov v širokom spektre pacientov s nešpecifickými bolesťami driekovej chrbtice dnes vyvoláva veľkú pozornosť a je pre mnohých niečím nezvyčajným.

Dnes sú mechanické syndrómy:

  • Derangement

  • Dysfunkčný

  • Posturálny syndróm všeobecne známe.
    McKenzie-ho metóda má tri hlavné kroky vedúce k úspechu a to je vyšetrenie, terapia a prevencia.

Metóda McKenzie je komplexný koncept založený na vedecky podložených princípoch a zásadách, ktoré ak sú správne pochopené a nasledované, sú veľmi úspešné.

Informačný seminár v skratke vysvetľuje zásady a princípy tejto metódy, názorne pomocou DVDukazuje postupnosť krokov pri práci s pacientmi v podaní R.McKenzie a ukazuje na hlavný cieľ metódy a to je redukcia bolesti a deformity, režimové opatrenia pre držanie tela, obnovu funkcie a prevenciu recidív.

SIG=Special Interesting Group je krátke asi 2 hodinové stretnutie pre všetkých (aj pre záujemcov, ktorí ešte neabsolvovali žiaden z McKenzieho kurzov). Cieľom je prediskutovať najčastejšie sa vyskytujúce problémy v praxi. Na každé stretnutie je väčšinou vypísaná konkrétna téma, ktorá sa bude rozoberať.

Viac sa dozviete na www.mckenzie.sk