Jógová terapie - ramenní pletenec

Část třídílného cyklu Jógové terapie, zaměřená na problematiku ramenního pletence.  Kurz  řeší kineziologii a diferenciální diagnostiku poruch ramenního pletence z fyzioterapeutického pohledu, propojuje znalosti západní medicíny a východních technik.  Z východních technik je využita diagnostika v jógových polohách, v uzavřených a otevřených řetězcích.  V návaznosti na diagnostiku probíhá výběr a nácvik vhodných poloh pro terapii, především v jógových pozicích. Kurz je určen fyzioterapeutům se zájmem o tato cvičení, je vhodné absolvování předchozích částí – základního bloku a terapie krční páteře, avšak není podmínkou.  Na této části kurzu bude opakována i část dechových praktik a na základní jógové polohy bude navázáno polohami více specifickými. 

Celkově kurz čítá cca 5,5 hodiny teorie, praktická část 6,5 hodiny. Celková časová dotace kurzu 15 hodin. (počítáno po 45min /hod)

 


Pátek

10:00 – 10:30    zahájení, seznámení účastníků s průběhem

10:30 – 12:15    úvod k problematice ramenního pletence. Diferenciální diagnostika ramenního pletence

12:15 – 13:00    Pauza na oběd

13:00 – 14:30    Teoretické  a praktické seznámení s diagnostikou dle jógových poloh. Teoretický výklad principů jógových pozic                                                    

14:30 – 14:45    přestávka

14:45 – 17:00   Základní polohy pro terapii ramene v rámci jógy – opakování a navázání na základní část kurzu

Sobota

9:00 – 10:30       praktické opakování a procvičování poloh jógy v sestavách

10:30 – 10:45    přestávka

10:45 – 12:15    polohy pro ramenní pletenec, hrudník a horní končetiny

12:15 – 13:00    pauza na oběd

13:00 – 14:30    polohy pro ramenní pletenec, hrudník a horní končetiny - pokračování

14:30 – 14:45    přestávka

14:45 – 16:30    kombinace poloh, sestavy a specifika vybraných poloh

16:30 – 17:00    diskuse a zakončení kurzu