REHABkonferencia:

Československá
fyzioterapia

Viac ako 20 rečníkov + katering   /  29,- €  /  Žilina 16.03.2018

Program  |  Rečnící

 
rehabko-banner-konfera.jpg
 

Prepáčte, ale kapacita REHABkonferencie je naplnená, ďalšie prihlášky už neprijímame !

Prihláška na REHABkonferenciu: Československá fyzioterapia

Vážená pani doktorka/vážený pán doktor, vážená kolegyňa/vážený kolega, radi by sme Vás privítali na REHABkonferencii s názvom: Československá fyzioterapia, organizovanej v spolupráci s Odborom zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja a McKenzie Institute Slovakia, ktorá sa uskutoční dňa 16.3.2018 v Žiline. Téma konferencie je voľná.

Konferencia bude priestorom pre interdisciplinárnu výmenu skúseností a poznatkov, prezentáciu výsledkov z klinickej praxe a otvorenú diskusiu z oblasti myoskeletálnej medicíny.


Miesto konania:

Žilinský samosprávny kraj - Kongresová sála
Komenského 48, 010 01 Žilina

 

SKF pridelila aktivite č.154/2017 s počtom kreditov 8

SLK pridelila aktivite č.CO797SK s počtom kreditov CME 7

 
 
 
 

Rečníci

 
rehabko-banner-bg-kurzy4.jpg
 

Program

SKF pridelila aktivite č.154/2017 s počtom kreditov 8  

SLK pridelila aktivite č.CO797SK s počtom kreditov CME 7

Doobeda

1. blok

08.00 – 08.30 : REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV

08.30 – 08.45 : Otvorenie konferencie
PhDr. Anna Majbíková, MBA, riaditeľka odboru zdravotníctva, Žilinský samosprávny kraj

08.45 – 09.05 : Privítanie hostí
PhDr. Michaela Kotrbancová, RNDr. Csaba Csolti, MPH,

09.05 – 09.35 : Neurorehabilitace spastické parézy
MUDr. Michal Říha, Ph.D., MBA, MUDr. Petra Dvořáková, Mgr. Tereza Sádlová, ÚVN Praha

09.35 – 09.50 : "Low back pain" - diferenciálna diagnostika a jej priamy impakt na výber terapie
prof. MUDr. Egon Kurča , PhD., JLF UK Martin

09.50 – 10.15 : Mechanically unresponsive radiculopathy
Hans Van Helvoirt Dip.MDT, Medish Back Neck Centre, Haag, Holandsko

10.15 – 10.35 : Vestibulární rehabilitace
PhDr. Ondřej Čakrt Ph.D., 2. LF UK, Praha

10.35 – 10.50 : DISKUSIA

10.50 – 11.05 : PRESTÁVKA


2. blok

11.05 – 11.35 : Tradiční myoskeletální paradigmata vs aktuální trendy v diagnostice a léčbě vertebrogenních onemocnění
MUDr. Michal Říha, Ph.D., MBA, Eva Nováková, Dip.MDT, MUDr. Petra Dvořáková, ÚVN Praha

11.35 – 11.50 : Historie a současnost MDT
Eva Nováková Dip.MDT, ÚVN Praha

11.50 – 12.05 : Neurálny drift: nová modalita v terapii neurodynamických porúch
Mgr. Marián Jendrichovský PhD., Physioplus Centrum Fyzioterapie a vzdelávania, Stará Ľubovňa

12.05 – 12.20 : Výsledky Akrální koaktivační terapie u pacientů s nespecifickou bolestí dolní části zad
PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D., Mgr. Anežka Krejčová, ACT centrum s.r.o. Praha - Čelákovice

12.20 – 12.35 : Reakce horního a dolního jícnového svěrače na změny posturální aktivity (manometrická studie)
Mgr. Petr Bitnar, Klinika RHB a TVL, 2 LF UK a FN Motol

12.35 – 12.50 : DISKUSIA

 

Poobede

3. blok

12.50 – 13.45 : OBED

13.45 – 14.00 : Rádiofrekvenčná terapia TR therapy vo fyzioterapii - unikátne spojenie technológie a terapeuta
Petra Šimotová, DiS, klinický špecialista spoločnosti BTL, Praha

14.00 – 14.15 : Jógová terapie vertebrogenních poruch
PhDr. Jitka Malá PhD. NZZ, Rehamil, s.r.o. Milovice

14.15 – 14.30 : Uplatnenie DNS vo vrcholovom športe
Mgr. Iveta Stanková, Rebalance, s.r.o. Bratislava

14.30 – 14.45 : Paralympionizmus a fyzioterapia v praxi
MUDr. Juraj Štefák, Ortopedická ambulancia Dolný Kubín

14.45 – 15.00 : Poúrazová fyzioterapia v športe
Mgr. Tomáš Lintner Cert.MDT, Sport Therapy Tenčín, MŠK Žilina

15.00 – 15.15 : Spolupráca fyzioterapeutov a trénerov
Tomáš Krpelan, Ing. Martina Beniačová, TM Techniques gym, Žilina

15.15 – 15.30 : DISKUSIA

15.30 – 15.45 : PRESTÁVKA


4. blok

15.45 – 16.00 : Sedenie je novodobé fajčenie
Mgr. Marína Kolárová, Fakulta zdravotníctva, katedra fyzioterapie, Katolícka univerzita v Ružomberku

16.00 – 16.15 : Perspektíva pacientov po operáciách chrbtice
MUDr. Michal Šproch, Neurochirurgická klinika, ÚVN Ružomberok, Katolícka univerzita v Ružomberku

16.15 – 16.30 : Intervencie s asistenciou psov (canisterapia) a ich využitie pri komplexnej starostlivosti o pacienta v rámci liečebnej rehabilitácie
Mgr. et Mgr. Martina Michalková, Zmysel života, n.o.

16.30 – 16.45 : Kontraktilná dysfunkcia (kazuistika)
PhDr. Michaela Kotrbancová, Cert.MDT, Rehabko, s.r.o.Žilina

16.45 – 17.00 : DISKUSIA A ZÁVER

 
rehabko-banner-bg-kurzy3.jpg