REHABkonferencia

Československá
fyzioterapia

2. ročník, Žilina 20.3.2020

 

Ůčasť prisľúbili:
Doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.
Eva Nováková
MUDr. Ing. Peter Šóš, PhD.
Georg Supp
MUDr. Filip Schmidt 
Doc. MUDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Mgr. Jana Jedličková
MUDr. Július Kazimír
Mgr. Eva Zubaľová
MUDr. Jana Letáková
Mgr. et Mgr. Miroslav Kolář
Belasý motýľ

 

Registrácia bude spustená od 1.9.2019.
Viac informácií už čoskoro.

 
rehabko-banner2-konfera-2019.jpg