REHABkonferencia

Československá
fyzioterapia

2. ročník, Žilina 20.3.2020

 

Medzinárodná konferencia spoluorganizovaná s partnerom McKenzie Institute Slovakia, Slovenskou komorou fyzioterapeutov a mestom Žilina.

Slovenská komora fyzioterapeutov pridelila počet kreditov 7,5
Akreditačná rada Slovenska pre sústavné medicínske vzdelávanie počet kreditov CME: 7

 
 
rehabko-banner2-konfera-2019.jpg
 

Prihláška na 2.REHABkonferenciu: Československá fyzioterapia

Vážená pani doktorka/vážený pán doktor, vážená kolegyňa/vážený kolega, radi by sme Vás privítali na druhej REHABkonferencii s názvom: Československá fyzioterapia, organizovanej v spolupráci s McKenzie Institute Slovakia a mestom Žilina, ktorá sa uskutoční dňa 20.3.2020 v Žiline. Téma konferencie je voľná.

Konferencia bude priestorom pre interdisciplinárnu výmenu skúseností a poznatkov, prezentáciu výsledkov z klinickej praxe a otvorenú diskusiu z oblasti myoskeletálnej medicíny.

Konferenčný poplatok:

Do konca r.2019
Konferenčný poplatok: 
33.00 EUR
Člen McKenzie Institute SVK/ČR: 29.00 EUR
———
r.2020
Konferenčný poplatok: 
37.00 EUR
Člen McKenzie Institute SVK/ČR: 32.00 EUR

Platba na mieste: 45€

Miesto konania:

Zasadačka mestského úradu Žilina
Námestie obetí komunizmu 1, Žilina

 
Meno Priezvisko *
Meno Priezvisko
Dátum narodenia *
Dátum narodenia
 
 

Program

Doobeda

1. blok

08.30 : Otvorenie
Mgr. Michaela Pastorková Závodná - moderátorka,
Mgr. Peter Fiabáne – primátor mesta Žilina,
PhDr. Michaela Kotrbancová – organizátor

09:00 - 9:20 : Preskripcia cvičenia: Aeróbne-silový tréning s cieľom zlepšiť metabolizmus, kognitívne funkcie a fyzickú zdatnosť seniorov
Doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.,1,2,3; Lucia Slobodová 1,2; Martin Schon1,2; Peter Jurina1, Veronika Tirpáková 4, Ján Cvečka3, Milan Sedliak3, Jozef Ukropec 1
(1 Biomedicínske centrum SAV, Bratislava, 2 Lekárska fakulta UK, Bratislava, 3 FTVŠ UK, Bratislava, 4 SZU, Bratislava)

9:20 - 9:40 : Spánek a svalová regenerace prizmatem spánkové medicíny
MUDr. Ing. Peter Šóš, Ph.D, Psychiatry & Sleep Medicine Consultant, Praha 1

9:40 - 9:55 : Co vše zahrnuje McKenzie metoda?
Eva Nováková, Dip.MDT The McKenzie Institute Czech Republic, Ústřední vojenská nemocnice Praha 6 – Střešovice

9:55 - 10:10 : Spinální stenóza
MUDr. Jana Letáková, Cert.MDT 1, MUDr. Hana Šolcová, Cert.MDT 2
(1 Neurologie Praha 6, 2 Centrum léčby pohybového aparátu, Praha 9)

10:10 - 10:25 : DISKUSIA
10:25 - 10:45 : PRESTÁVKA


2. blok

10:45 - 11:00 : OOV - nová senzomotorická pomôcka v rehabilitačnej liečbe pohybového aparátu
MUDr. Július Kazimír, Jurčová, M., Veverková Z. Pilates Medical - Bratislava

11:00 - 11:25 : Do patients hear what therapists say? (preklad zabezpečený)
Georg Supp, Dip.MDT PULZ im Rieselfeld, Freiburg, The McKenzie Institute Germany, Switzerland, Austria

11:25 - 11:45 : Aktuální trendy v diagnostice a léčbě spastické parézy
MUDr. Michal Říha, Ph.D., MBA Ústřední vojenská nemocnice Praha 6 – Střešovice

11:45 - 12:00 : Možnosti ovlivnění funkce spastické horní končetiny z pohledu ergoterapie
Mgr. Tereza Šimonová, Regionální centrum spasticity, Oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny, Ústřední vojenská nemocnice Praha 6 - Střešovice

12:00 - 12:15 : Spinálna manifestácia urátových tofov pri dnavej artritíde
MUDr. Filip Schmidt, Cert.MDT, 1, MUDr. Hedviga Králová, 2, (1 FBLR Falck Healthcare, Bratislava, 2 FBLR ProCare NsP Medissimo, Bratislava)

12:15 - 12:30 : DISKUSIA

 

Poobede

3. blok

12:30 - 13:30 : OBED

13:30 - 13:45 : Život so spinálnou svalovou atrofiou – interview
Ing. Gabriel Csémy a Mgr. Michaela Pastoreková Závodná, Telesne postihnutý stolný tenista STK TP PARA Senec, moderátorka

13:45 - 14:00 : Manažment pacienta so SMA (spinálna muskulárna atrofia)
PhDr. Eva Zubaľová 1, MUDr. Monika Ivaničová 2, (1 NÚDCH Bratislava, 2 Biogen Slovensko)

14:00 - 14:15 : Inovatívne postupy RFT (respiračnej fyzioterapie) v klinickom a outdoorovom prostredí
Mgr. Marián Jendrichovský, PhD., Physioplus, Centrum fyzioterapie a vzdelávania Stará Ľubovňa

14:15 - 14:30 : Jednostranný hypertonus svaloviny pánevního dna
Mgr. Jana Jedličková, Rehafir, Pardubice

14:30 - 14:50 : Diagnostika a terapie bolesti zad u dětí
MUDr. Radovan Hudák, Cert. MDT Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol, Praha, Ústav Anatomie 2. LF UK, Praha

14:50 - 15:05 : Prevence vadného držení těla u dětí - Vzdělávací projekt Pokřivení a Vzpřímení
Mgr. Michaela Šebelová, Cert. MDT The McKenzie Institute Czech Republic, Praha

15:05 - 15:20 : DISKUSIA
15:20 - 15:40 : PRESTÁVKA


4. blok

15:40 - 16:00 : Algoritmus diagnostiky a léčby polohově vázaných závratí
Doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D. Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, Praha

16.00 - 16.15 : Atrofia svalstva u osôb nad 60rokov. Možnosti prevencie a terapie
Mgr.et Mgr. Ján Cvečka, PhD., FTVŠ UK Bratislava

16:15 - 16:30 : Co je a co není EBM
Mgr. et Mgr. Miroslav Kolář, Dip.MDT, Fyzioterapie Kolář, Ostrožská Lhota

16:30 - 16:40 : Využitie elastického odporu CLX v rehabilitácii ramenného kĺbu
MUDr. Július Kazimír, Jurčová, M., Vašička, M., Pilates Medical - Bratislava

16:40 - 16:55 : Ako odmerať správne držanie tela
PhDr. Michaela Kotrbancová, Cert. MDT, Bc. Ing. Martin Šóš, Cert. MDT, The McKenzie Institute Slovakia

16:55 – 17:10 : DISKUSIA
17:10 – 17:15 : Vyhlásenie tomboly
17:15 : Záver