Fyzioterapia pri bolestiach chrbtice

Keďže bolesti chrbta patria medzi najčastejšie muskuloskeletálne poruchy, snažíme sa problémy chrbtice riešiť výhradne aktívnou liečbou, iba v prípade potreby liečbu dopĺňame o pasívne procedúry ako je elektroliečba, ultrazvuk….

K diagnostike bolestí chrbtice používame McKenzie-ho metódu, lebo umožňuje presne stanoviť problémové oblasti u daného pacienta, určuje aktívny liečebný plán ktorý obsahuje špeciálne cviky a tie pacient vykonáva pravidelne sám. Tiež nám diagnostika ukáže, či stav nevyžaduje špeciálnu lekársku starostlivosť alebo iné riešenie.

Ďalšou metódou ktorou sa zaoberáme pri liečbe bolestí chrbtice je SMsystém, kde hrá hlavnú úlohu opäť práca svalov, ich spolupráca vytvára tzv.svalové zreťazenia, ktoré formujú pohybový aparát človeka.

Najbolestivejšie stavy tvoria výnimku, kedy sa snažíme polohovaním a kľudom na lôžku dosiahnuť rýchlu úľavu, ktorá nám umožní postupný návrat k správne vedenému pohybu a úspešnej fyzioterapii.
Toto je najčastejšia cesta, ktorou sa postupne s pacientom prepracovávame ku kondičnému cvičeniu, návratu ku športu a kvalitnému životu.

Metód je ale veľmi veľa, rôzne ich kombinujeme a individuálne prispôsobujeme. Čím viac metód poznáme, tým máme väčšie možnosti správne reagovať na danú situáciu u každého pacienta a o to nám v spolupráci “fyzioterapeut – pacient” ide.