Fyzioterapia pri bolestiach chrbtice

Keďže bolesti chrbta patria medzi najčastejšie muskuloskeletálne poruchy, snažíme sa problémy chrbtice riešiť výhradne aktívnou liečbou, iba v prípade potreby liečbu dopĺňame o pasívne procedúry ako je elektroliečba, ultrazvuk….

K diagnostike bolestí chrbtice používame McKenzie-ho metódu, lebo umožňuje presne stanoviť problémové oblasti u daného pacienta, určuje aktívny liečebný plán ktorý obsahuje špeciálne cviky a tie pacient vykonáva pravidelne sám. Tiež nám diagnostika ukáže, či stav nevyžaduje špeciálnu lekársku starostlivosť alebo iné riešenie.

Ďalšou možnosťou ktorou sa zaoberáme pri liečbe bolestí chrbtice je TR-therapy (selektívna rádiofrekvenčná terapia), kde hrá hlavnú úlohu distribúcia vysokofrekvenčného elektromagnetického vlnenia do požadovaného tkaniva, čo vedie k selektívnej tkanivovej hypertermii. Najčastejšie indikácie: lokálne svalové kŕče, spúšťové body, bolesti svalov, zápaly šliach, bolesti krčnej chrbtice a poúrazové opuchy. Bezprostredný terapeutický účinok je pacientom okamžite vnímaný a pretrváva dlho po terapii.

Najbolestivejšie stavy tvoria výnimku, kedy sa snažíme polohovaním a kľudom na lôžku dosiahnuť rýchlu úľavu, ktorá nám umožní postupný návrat k správne vedenému pohybu a úspešnej fyzioterapii.
Toto je najčastejšia cesta, ktorou sa postupne s pacientom prepracovávame ku kondičnému cvičeniu, návratu ku športu a kvalitnému životu.

Metód je ale veľmi veľa, rôzne ich kombinujeme a individuálne prispôsobujeme. Čím viac metód poznáme, tým máme väčšie možnosti správne reagovať na danú situáciu u každého pacienta a o to nám v spolupráci “fyzioterapeut – pacient” ide.